Fastighetsbolaget Ystad AB har förvärvat PROTONEN 2 på Koppargatan 3 i Ystad. Fastigheten består av både kall och varmlager samt kontor och ligger vid ett bra läge i korsningen Bronsgatan / Koppargatan.

#

.